System reklamy Test

Estetyka

Nawet najnowsze oprogramowanie, doświadczenie, czy doskonała zręczność grafików, nie są jeszcze gwarancją sukcesu. Poczucie estetyki jest przymiotem artystów; jest to cecha z którą trzeba się urodzić. To właśnie talent do zakomponowania przestrzeni, wyważenia ciężarów poszczególnych elementów, dopasowania kolorystyki i nasycenia barw – warunkują jakość kompozycji graficznej. W swoich produkcjach, odwołujemy się aż do arystotelejskich założeń filozoficznych, przyjmując ideał dzieła, który tłumaczy się poprzez integralną harmonię wszystkich jego elementów.

W projekcie zlecenia, zaczynamy zawsze od tematu – jest on punktem wyjściowym do dalszych rozważań nad strukturą kompozycji. Kiedy zarys jest już gotowy, nasi graficy dopasowują poszczególne elementy graficzne, modyfikują ich rozmiar oraz barwy tak, by jak najlepiej komponowały się one z tematem. Jeżeli przykładowo – jest to strona portalu filmowego, zadbamy o to, by posiadała ona charakter ciemnego, klimatycznego kina – z wirtualnym odtwarzaczem video w miejscu kinowego ekranu, zachęcając gości do rozpoczęcia seansu. Jeżeli pracować będziemy nad projektem strony, która jest własnością firmy zajmującej się produkcją – zadbamy o to, aby jej szata graficzna mówiła o profesjonalizmie, powadze, prężnym rozwoju, oraz postępowym charakterze, nadając jej cechy przemysłu industrialnego. Jednym ze stosowanych przez nas zabiegów, jest stworzenie dominanty – np. w formie nagłówka skomponowanego z nazwy firmy, oraz obrobionego zdjęcia pracującej maszyny. Przekazy graficzne odbierane są często podświadomie, chodzi więc o to – aby wywrzeć na kliencie mocne wrażenie, aby oddziaływać na jego emocje.